Aeroklub Prievidza, s.r.o
Letisková 8
971 03 Prievidza

SLOVAKIA

 1  ICAO kód:  LZPE
 2  Typ letiska:  Letisko pre lety všeobecného letectva
 3  Určenie letiska:  verejné, medzinárodné letisko s kódovým označením 2B
 4  Zemepisné súradnice vzťažného bodu letiska (WGS84):  48°46´01.964“N / 18°35´18.479“E / 258,61m n.m.
 5  Poloha vzťažného bodu letiska:  Stred VPP
 6  Zemepisné súradnice THR RWY (WGS84):  RWY 04R 48°45´46,46“N / 18°34´59,43“E
 RWY 04L 48°45´47,87“N / 18°34´56,91“E
 RWY 22L 48°46´ 09,94“N / 18°35´29,40“E
 RWY 22R 48°46´ 11,23“N / 18°35´26,72“E
 7  Smer a vzdialenosť od význačného miesta:  2,5 km SSW od mesta Prievidza
 8  Nadmorská výška letiska:  260 m (B.p.v.) / 853 ft
 9  Vzťažná teplota letiska:  25,8°C